Felsökning

Hur tar jag bort cookies och lokalt lagrad data i Google Chrome?

Om du har valt fel webbläsare, klicka här för att komma tillbaka till översikten.

Börja med att stänga alla dina öppna Chrome-fönster och -flikar.

Öppna därefter en ny Chrome-webbläsare. Nu kan vi börja.

Klicka på knappen med de tre lodräta prickarna längst upp till höger:

Klicka på Fler verktyg i menyn som öppnas:

Klicka därefter på Ta bort webbinformation i menyn som öppnas bredvid:

Klicka på fliken Avancerat:

Klicka i rullmenyn Tidsintervall i vänstra sidan:

Vælg Genom tiderna:

Se till att det är satt hack endast i följande:

  • Cookies och andre webbplatsdata
  • Cachade bilder och filer

Om det är satt hack för annat ska du ta bort dem.

När alla hack står korrekt klickar du på Rensa data längst ned:

Bara för att vara helt säker bör du stänga Chrome helt och öppna webbläsaren igen.

tor, 8 aug, 2019 kl. 10:09

Hur tar jag bort cookies och lokalt lagrad data på en iPad?

Om du har valt fel webbläsare, klicka här för att komma tillbaka till översikten.

Börja med att trycka på ikonen för Inställningar:

Tryck på Safari i menyn till vänster:

Tryck därefter på Rensa historik och webbplatsdata i höger sida:

Tryck på Rensa för att bekräfta att du vill ta bort upplysningarna:

tor, 8 aug, 2019 kl. 10:05

Hur tar jag bort cookies och lokalt lagrad data i Safari?

Om du har valt fel webbläsare, klicka här för att komma tillbaka till översikten.

Börja med att avsluta Safari helt genom att högerklicka på Safari-ikonen nere i docken och klicka på Avsluta:

Öppna därefter en ny Safari-webbläsare. Nu kan vi börja.

Klicka på Safari-menyn längst upp till vänster:

Klicka på Inställningar i menyn som öppnas:

Klicka nu på fliken Integritet uppe på sidan:

Klicka på knappen Hantera webbplatsdata:

Klicka på Ta bort alla längst ned på sidan:

Safari frågar nu om du är säker, och du klickar på Ta bort nu:

Avsluta genom att klicka på Klar:

Bara för att vara helt säker bör du stänga Safari helt och öppna webbläsaren igen.

tor, 8 aug, 2019 kl. 10:00

Hur tar jag bort cookies och lokalt lagrad data i Firefox?

Om du har valt fel webbläsare, klicka här för att komma tillbaka till översikten.

Börja med att stänga alla dina öppna Firefox-fönster och -flikar.

Öppna därefter en ny Firefox-webbläsare. Nu kan vi börja.

Klicka på knappen med de tre horisontala strecken längst upp till höger:

Klicka på Bibliotek cirka i mitten av menyn som öppnas:

Klicka därefter på Historik i menyn som öppnas:

Klicka på Rensa ut tidigare historik:

Klicka i rullmenyn Tidsintervall att ta bort i det nye fönstret:

Klicka på All historik i menyn:

Se till att det är satt hack endast i följande:

  • Kakor
  • Cache

Om det är satt hack för annat ska du ta bort dem.

När alla hack står korrekt klickar du på Ta bort längst ned:

Bara för att vara helt säker bör du stänga Firefox helt och öppna webbläsaren igen

tor, 8 aug, 2019 kl. 9:50