Hur kan lärare följa elevernas arbete?

Hur kan jag som lärare se vad eleverna skrivit i läsguiderna?

Om du vill kunna se hur eleverna har svarat och klarat av de olika delarna i läsguiden, kan du välja att gå in på Elevsvar på texten:

Då får du välja klass:

Det dyker en kopia av texten och läsguiden upp. I det övre fältet kan du välja vilken elev du vill titta på:

Du kan här se hur många delar av läsguiden de har klarat av och om de är färdiga:

Du kan även i realtid se elevernas svar som de fylls på vartefter.

fre, 20 okt, 2017 kl. 11:28

Hur kan jag följa elevernas arbete med en aktivitet?

Om du vill se vad eleverna har svarat i en aktivitet, går du in i aktiviteten och klickar på Elevsvar:

Du väljer sedan vilken klass du vill titta på och klickar på Fortsätt:

Du kommer då in på första eleven i klasslistan och kan gå igenom de olika stegen och se vad eleven har svarat i de olika fälten.

Klicka på pilen för att välja nästa elev:

…eller välj en elev från listan:

fre, 20 okt, 2017 kl. 11:26

Hur ser jag hur långt mina elever har kommit i ett quiz?

Klicka på Hem- och skoluppgifter till vänster i menyn i Mitt Clio.

Hitta uppgiften genom att bläddra i veckoplanen. Om det är en uppgift utan inlämningsdatum klickar du på Utan inlämningsdatum:

När du hittat uppgiften klickar du på Se live-status under Åtgärd:

Du kommer nu till en översikt. I den kan du se vilka elever som har fått uppgiften och hur lång tid de har arbetat med den.

Du kan också se en sammanställning över svaren de har lämnat in. De markeras med prickar i olika färger:

  • En grön prick betyder att alla svar på en sida i uppgiften är korrekta.
  • En gul prick betyder att några svar på sidan är korrekta och att några är inkorrekta. För du muspekaren över pricken kan du se hur många rätta svar eleven har.
  • En röd prick betyder att alla svar på en sida i uppgiften är inkorrekta.
  • En grå prick betyder att eleven ännu inte har svarat. Om en elev hoppar över en fråga via quiz-översikten längst upp, visas den också som grå för dig.

tis, 23 maj, 2017 kl. 10:08