Kom i gång med eleverna

Hur skapar jag en klass och kopplar rätt lärare till klassen?

För att lägga till en klass går du in i Mitt Clio och klickar på Skoladministration och väljer Klasser:

Klicka sedan på Skapa klass:

Välj läsår, fyll i klassens namn, koppla klassen till rätt årskurs och klicka på Spara:

För att lägga till elever, klicka på Lägg till elever. Du kan även klicka på Lägg till nu:

Välj de elever du vill lägga till. Överst i högra delen av pop-up-fönstret finns ett filter där du kan välja en existerande klass att välja elever från. Det finns även ett sökfält, som gör det lättare att hitta en elev. Talet som står bredvid elevens namn betyder det att eleven er med i det antalet klasser redan. Klicka därefter på Spara:

För att lägga till en lärare, klickar du på Lägg till lärare och ämnen. Du kan även trycka på Lägg till nu:

Nu väljer du lärare och alla ämnen som denna lärare ska undervisa klassen i, och klickar på Spara:

fre, 20 okt, 2017 kl. 14:47

Hur lägger jag in elever?

Börja med att logga in i Mitt Clio via my.clio.me/se. Om du är osäker på hur du loggar in kan du läsa mer om det genom att klicka här.

Klicka på Skoladministration i vänstermenyn:

Klicka därefter på Elever:

Det finns tre sätt att lägga till elever på.

Bjud in elever via länk

Klicka på Bjud in elever:

Du får en länk som du kan kopiera och mejla till eleverna du vill bjuda in.

Skapa elever

Klicka på Skapa elever:

Du skriver in namn på eleven och mejladress, och du kan eventuellt direkt lägga in eleven i en klass.

Importera elever

Detta sätt är det mest tidseffektiva om du har många elever. Klicka på de tre prickarna och sedan Importera elever:

Du importerar en csv-fil. Du kan även ladda ner en csv-mall, så du kan se hur det ska se ut.

fre, 20 okt, 2017 kl. 14:48

Hur aktiverar eleverna sina konton och loggar in första gången?

fre, 20 okt, 2017 kl. 14:57

Vad är vägen och pappret som eleven ser uppe i högra hörnet?

När en elev är inloggad på ett ämne/en portal finns två knappar som är bra att hålla koll på och det är pappret och vägen uppe i högra hörnet:

Om eleven klickar på pappret får eleven upp allt som läraren har delat ut – texter, aktiviteter och quiz i de olika ämnena:

Om eleven klickar på länken kommer eleven in i den t ex text som läraren har delat ut.

Om eleven klickar på vägen och sedan väljer ett ämne i rullmenyn, kan eleven se de arbetsområden som läraren delat ut i det valda ämnet:

fre, 20 okt, 2017 kl. 14:56

Hur delar jag ut texter eller aktiviteter till eleverna?

fre, 20 okt, 2017 kl. 11:27