Om Clio

Vad finns på Clio?

Vi erbjuder allt du behöver till din undervisning. Varje portal innehåller terminsplaneringar, arbetsområden, texter och aktiviteter. Under Resurser finns även material till både elever och lärare, som användbara IT-verktyg, arbetsformer och lärarvägledning. Allt material är utformat efter Skolverkets läroplaner.

mån, 19 jun, 2017 kl. 14:09

Hur hittar jag texter och aktiviteter?

När du står inne i en portal, t ex Geografi, som i vårt exempel, finns det i menyn längst upp en rubrik som heter Områden och även en som heter Aktiviteter.

Så här finner du texter

Klicka på Områden för att finna texterna som finns på denna portal:

Nu kan du se olika områden på denna portal:

Om du klickar på ett av dessa områden, t ex Sverige och Norden, kan du se underområden under detta område:

Om du klickar på ett av dessa underområden, ser du de texter som hör till detta underområde:

Om du klickar på en text, t ex Sveriges indelning, ser du texten. Här kan du även klicka vidare till aktiviteter som är relevanta för denna text:

När du klickar där, får du upp en meny med aktiviteterna:

Så här finner du aktiviteter

För att se alla aktiviteter på en portal – i detta exempel portalen Geografi Mellanstadiet – klickar du på Aktiviteter i menyn längst upp på sidan:

Nu kan du se en lista med aktiviteterna på portalen. Du kan sortera på typer och årskurser:

 

fre, 20 okt, 2017 kl. 11:29

Vad finns under knappen ”Resurser”?

Under Resurser inne i en portal, finns material till läraren och till eleven, och annat material, som t ex arbetsformer.

Under Till läraren finns lärarvägledning, information om hur läsguider fungerar och även våra tankar om inkludering mm.

Under Lärarvägledning kan du läsa om vårt läromedel, hur portalen fungerar och annat, som t ex material om målstyrd undervisning och Lgr. Det kan vara lite olika från portal till portal vad du finner.

Under Till eleven finns Anteckningstekniker och IT-verktyg, men även här material som är specifikt för den portal du är inne i.

fre, 20 okt, 2017 kl. 11:22

Hur kan eleverna ta hjälp av menyraden som finns i alla texter?

I en text finns det hjälpmedel till eleverna. De finns i den lodrät meny till höger om texten.

Där kan eleven klicka och välja mellan en Lätt och Svår version av texten. Eleverna läser samma sak, men texterna är skrivna på olika sätt.

Det finns Läsguider (symbolen är en hatt), som hjälper eleven genom texten.

Det finns ett annat Typsnitt (symbolen är ett d) och en Uppläsningsfunktion (symbolen är en pratbubbla med en högtalare i).

Stiftet symboliserar en Anteckningsfunktion. Om eleven vill kan eleven markera en del av texten, och sedan markera texten som man kan göra med en överstrykningspenna, eller lägga till anteckningar till den markerade delen av texten. Detta sparas på elevens personliga inloggning.

fre, 20 okt, 2017 kl. 14:55

Hur är en aktivitet uppbyggd?

När man är inne i en aktivitet, finns det högst upp en rubrik:

Det finns även en ingress:

Till höger kan man se vilken aktivitetskategori aktiviteten tillhör, hur lång tid den beräknas ta, samt till vilken årskurs den riktar sig:

Sedan följer en innehållsförteckning, där man kan se en kort beskrivning av de olika stegen i aktiviteten:

Nedanför kommer en Bakgrundstext och Lärandemål. Lärandemålen är skrivna i ”Jag kan”-form och är kopplade till läroplanen:

Eleverna klickar vidare i aktiviteten genom att välja Nästa, och följer instruktionerna:

Det finns alltid symboler som visar hur många elever det är som ska arbeta; om det är grupparbete, enskilt eller i hel klass.

På sista sidan finns alltid en utvärdering. Utvärderingen är alltid kopplad till lärandemålen:

fre, 20 okt, 2017 kl. 11:27