När en elev är inloggad på ett ämne/en portal finns två knappar som är bra att hålla koll på och det är pappret och vägen uppe i högra hörnet:

Om eleven klickar på pappret får eleven upp allt som läraren har delat ut – texter, aktiviteter och quiz i de olika ämnena:

Om eleven klickar på länken kommer eleven in i den t ex text som läraren har delat ut.

Om eleven klickar på vägen och sedan väljer ett ämne i rullmenyn, kan eleven se de arbetsområden som läraren delat ut i det valda ämnet:

  • Var detta svar användbart?
  • Ja   Nej